Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پورمحمدی و اعدام‌ها؛ از تکذیب تا افتخار

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص اعدام مخالفان جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی گفته است که طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و در طول این سال‌ها “حتی یک شب هم بی‌خوابی” نکشیده‌ است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص اعدام مخالفان جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی گفته است که طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و در طول این سال‌ها “حتی یک شب هم بی‌خوابی” نکشیده‌ است.