Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گزیده ای از سخنان دکتر روحانی در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی

رییس جمهوری در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی، دستیابی به اهداف را در گرو پایبندی به راه شهیدان رجایی و باهنر دانست و تاکید کرد: تا مردم را ولی نعمت خود ندانیم، موفق نخواهیم بود .
رییس جمهوری در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی، دستیابی به اهداف را در گرو پایبندی به راه شهیدان رجایی و باهنر دانست و تاکید کرد: تا مردم را ولی نعمت خود ندانیم، موفق نخواهیم بود .