Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های کابل؛ سه‌شنبه نهم سنبله

سفر پرحاشیه اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به ولایت مرکزی بامیان و حاشیه‌های آن، در صدر گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل قرار دارد.
سفر پرحاشیه اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به ولایت مرکزی بامیان و حاشیه‌های آن، در صدر گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل قرار دارد.