Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

یافته‌های تازه درباره فواید رژیم غذایی مدیترانه‌ای

از فواید رژیم غذایی مدیترانه ای، متشکل از سبزیجات فراوان و روغن زیتون، بسیار گفته شده است. ولی آیا این رژیم غذایی میتواند در وضعیت مبتلایان به بیماریهای قلبی تغییری ایجاد کند؟
از فواید رژیم غذایی مدیترانه ای، متشکل از سبزیجات فراوان و روغن زیتون، بسیار گفته شده است. ولی آیا این رژیم غذایی میتواند در وضعیت مبتلایان به بیماریهای قلبی تغییری ایجاد کند؟