Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

یوزپلنگ های ایران چه شرایطی دارند؟

یک مقام مسئول در ایران می گوید که علی رغم تلاشهای بسیار برای حفظ یکی از نادرترین گونه های یوزپلنگ، تعداد آنها بسیار کم شده و از نوع ماده آنها فقط دو قلاده باقی مانده است.
یک مقام مسئول در ایران می گوید که علی رغم تلاشهای بسیار برای حفظ یکی از نادرترین گونه های یوزپلنگ، تعداد آنها بسیار کم شده و از نوع ماده آنها فقط دو قلاده باقی مانده است.