Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ارگ: شکایت‌ها در مورد رفتار نیروهای امنیتی با روزنامه‌نگاران در بامیان بررسی می‌شود

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان از اداره ارگان‌های محلی این کشور خواسته تا شکایت‌ها در مورد برخورد نیروهای امنیتی با روزنامه‌نگاران در بامیان را بررسی کند.
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان از اداره ارگان‌های محلی این کشور خواسته تا شکایت‌ها در مورد برخورد نیروهای امنیتی با روزنامه‌نگاران در بامیان را بررسی کند.