Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انتخابات آمریکا: دموکرات‌ها بیش از حد به پیروزی خود اطمینان دارند؟

اعضای بلند پایه و قابل اعتماد حزب دموکرات چه به طور رسمی و چه به طور خصوصی ابراز اطمینان می‌کردند که هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات، در انتخابات ماه نوامبر برنده شده و احتمالا پیروزی‌اش چشمگیر خواهد بود.
اعضای بلند پایه و قابل اعتماد حزب دموکرات چه به طور رسمی و چه به طور خصوصی ابراز اطمینان می‌کردند که هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات، در انتخابات ماه نوامبر برنده شده و احتمالا پیروزی‌اش چشمگیر خواهد بود.