Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دلیل بازداشت بسیاری از ایرانیان در خارج ‘بی توجهی به مسائل بدیهی است’

یک مقام بلندپایه کنسولی در وزارت خارجه ایران گفته که دلیل بازداشت بسیاری از ایرانیان در خارج از این کشور “بی توجهی به مسائل پیش پا افتاده و بدیهی است.” آخرین آمار رسمی ایرانیان زندانی در خارج مربوط به سال پیش است که ۶ هزار نفر عنوان شده بود.
یک مقام بلندپایه کنسولی در وزارت خارجه ایران گفته که دلیل بازداشت بسیاری از ایرانیان در خارج از این کشور “بی توجهی به مسائل پیش پا افتاده و بدیهی است.” آخرین آمار رسمی ایرانیان زندانی در خارج مربوط به سال پیش است که ۶ هزار نفر عنوان شده بود.