Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سخنگوی داعش ‘کشته شد’

رسانه های نزدیک به گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) از مرگ ابو محمد العدنانی، سخنگوی این گروه خبر داده‌اند. گفته شده او در حلب سوریه کشته شده است. از ابومحمد العدنانی، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین رهبران داعش یاد می‌شود.
رسانه های نزدیک به گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) از مرگ ابو محمد العدنانی، سخنگوی این گروه خبر داده‌اند. گفته شده او در حلب سوریه کشته شده است. از ابومحمد العدنانی، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین رهبران داعش یاد می‌شود.