Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سفر “تعجب برانگیز” ترامپ به مکزیک

دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خود را آماده سفری خارجی میکند. مقصد این سفر اما تعجب خیلی ها را بر انگیخته است. آقای ترامپ راهی مکزیک است.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خود را آماده سفری خارجی میکند. مقصد این سفر اما تعجب خیلی ها را بر انگیخته است. آقای ترامپ راهی مکزیک است.