Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نخستین پرواز تجاری مستقیم از آمریکا به کوبا در بیش از نیم قرن

در پی از سرگیری روابط سیاسی کوبا و آمریکا، با پرواز یک هواپیمای مسافربری آمریکایی به مقصد کوبا، نخستین پرواز تجاری مستقیم بین دو کشور در بیش از پنجاه سال گذشته انجام می‌شود. قرار است هفته‌ای سیصد پرواز از آمریکا به کوبا دو کشور را به هم مرتبط کند.
در پی از سرگیری روابط سیاسی کوبا و آمریکا، با پرواز یک هواپیمای مسافربری آمریکایی به مقصد کوبا، نخستین پرواز تجاری مستقیم بین دو کشور در بیش از پنجاه سال گذشته انجام می‌شود. قرار است هفته‌ای سیصد پرواز از آمریکا به کوبا دو کشور را به هم مرتبط کند.