Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کروکودیل‌ها در آفریقا مانند طلا درآمدزا هستند

اگر در یک محیط بسته پر از کروکودیل کار می‌کنید، برای پاسخ دادن به تلفن همراهتان، به آنها پشت نکنید.
اگر در یک محیط بسته پر از کروکودیل کار می‌کنید، برای پاسخ دادن به تلفن همراهتان، به آنها پشت نکنید.