Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آمریکا برای نخستین بار یک گونه زنبور را در لیست در معرض خطر قرار داد

آمریکا هفت زیرگونه از زنبورهای صورت زرد هاوایی را در فهرست گونه‌های در معرض انقراض قرار داده است. این نخستین بار است که یک گونه زنبور در بالای فهرست جانوران در معرض خطر آمریکا قرار می‌گیرد.
Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بیش از ۷۰ زخمی در انفجار مهیب گاز در اسپانیا

مقام‌های اسپانیایی می‌گویند بیش از ۷۰ نفر در جریان یک انفجار مهیب گاز در منطقه مالاگا مجروح شده‌اند. حال چهار نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.
Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

با تحریم مسیحیان گرجستان، پاپ در ورزشگاه نیمه‌خالی تفلیس دعا خواند

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که به گرجستان سفر کرده، پس از آن که کلیسای ارتدکس این کشور پیروانش را از حضور در مراسم عشای ربانی بر حذر داشت، در ورزشگاه نیمه خالی تفلیس دعا خواند.
Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

با تحریم مسیحیان گرجستان، پاپ در ورزشگاه ‘خالی’ دعا خواند

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که به گرجستان سفر کرده، پس از آن که کلیسای ارتدکس این کشور پیروانش را از حضور در مراسم عشای ربانی بر حذر داشت، در ورزشگاه نیمه خالی تفلیس دعا خواند.
Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نقطه عطفی در تئوری ‘محذوریت رهبری’

موضع گیری آیت الله خامنه ای در منع کاندیداتوری محمود احمدی نژاد، گذشته از اهمیت آن در روشن شدن تکلیف کاندیداتوری وی، از اهمیتی مجزا نیز برخوردار بوده و آن، ایجاد شفافیت کم سابقه در ارتباط با یکی از تعیین کننده ترین و در عین حال ناشناخته ترین سازوکارهای اداره حکومت ایران، یعنی “تئوری محذوریت رهبری” است.
Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نقطه عطفی در تئوری ‘محذوریت رهبری’

موضع گیری آیت الله خامنه ای در منع کاندیداتوری محمود احمدی نژاد، گذشته از اهمیت آن در روشن شدن تکلیف کاندیداتوری وی، از اهمیتی مجزا نیز برخوردار بوده و آن، ایجاد شفافیت کم سابقه در ارتباط با یکی از تعیین کننده ترین و در عین حال ناشناخته ترین سازوکارهای اداره حکومت ایران، یعنی “تئوری محذوریت رهبری” است.
Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نقطه عطفی در تئوری ‘محذوریت رهبری’

موضع گیری آیت الله خامنه ای در منع کاندیداتوری محمود احمدی نژاد، گذشته از اهمیت آن در روشن شدن تکلیف کاندیداتوری وی، از اهمیتی مجزا نیز برخوردار بوده و آن، ایجاد شفافیت کم سابقه در ارتباط با یکی از تعیین کننده ترین و در عین حال ناشناخته ترین سازوکارهای اداره حکومت ایران، یعنی “تئوری محذوریت رهبری” است.
Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نقطه عطفی در تئوری ‘محذوریت رهبری’

موضع گیری آیت الله خامنه ای در منع کاندیداتوری محمود احمدی نژاد، گذشته از اهمیت آن در روشن شدن تکلیف کاندیداتوری وی، از اهمیتی مجزا نیز برخوردار بوده و آن، ایجاد شفافیت کم سابقه در ارتباط با یکی از تعیین کننده ترین و در عین حال ناشناخته ترین سازوکارهای اداره حکومت ایران، یعنی “تئوری محذوریت رهبری” است.
Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نقطه عطفی در تئوری ‘محذوریت رهبری’

موضع گیری آیت الله خامنه ای در منع کاندیداتوری محمود احمدی نژاد، گذشته از اهمیت آن در روشن شدن تکلیف کاندیداتوری وی، از اهمیتی مجزا نیز برخوردار بوده و آن، ایجاد شفافیت کم سابقه در ارتباط با یکی از تعیین کننده ترین و در عین حال ناشناخته ترین سازوکارهای اداره حکومت ایران، یعنی “تئوری محذوریت رهبری” است.
Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اعلام ده میلیارد دلار درآمد اعلام نشده هندی ها به اداره مالیات

ابتکار دولت هند برای دریافت مالیات از شهروندانی که درآمدهای خود را اعلام نکرده اند، باعث شدهتا ده ها هزار نفر از مردم این کشور؛ نزدیک به ده میلیارد دلار از از درآمدهای اظهار نشده خود را اعلام کنند.