Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آلبوم عکس‌: بارندگی و توفان شدید در استان‌های شمالی ایران

بارندگی و توفان شدید در استان‌های شمالی ایران جان چهار نفر از جمله سه عضو یک خانواده را گرفت. سقف بسیاری از خانه‌ها در آمل در مازندران آسیب دیده و برق خانه‌ها قطع شده است.
بارندگی و توفان شدید در استان‌های شمالی ایران جان چهار نفر از جمله سه عضو یک خانواده را گرفت. سقف بسیاری از خانه‌ها در آمل در مازندران آسیب دیده و برق خانه‌ها قطع شده است.