Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اسلام کریمف، رئیس جمهوری ازبکستان درگذشت

دقایقی پیش دولت ازبکستان مرگ اسلام کریمف، رئیس جمهوری را تایید کرد. اسلام کریمف به علت سکته مغزی روز شنبه در بیمارستان بستری شد و از آن زمان، گزارش‌هایی از شدت بیماری او انتشار یافته بود.
دقایقی پیش دولت ازبکستان مرگ اسلام کریمف، رئیس جمهوری را تایید کرد. اسلام کریمف به علت سکته مغزی روز شنبه در بیمارستان بستری شد و از آن زمان، گزارش‌هایی از شدت بیماری او انتشار یافته بود.