Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

درخواست فعالان از بریتانیا برای پذیرش ۴۰۰ کودک پناهجو از اردوگاه ‘جنگل’ در کاله

فعالان حقوق بشر فهرستی از حدود ۴۰۰ کودک پناهجو، ساکن اردوگاه کاله موسوم به ‘جنگل’ تهیه کرده‎اند، که به گفته آنها برای اخد پناهندگی در بریتانیا واجد شرایط هستند.
فعالان حقوق بشر فهرستی از حدود ۴۰۰ کودک پناهجو، ساکن اردوگاه کاله موسوم به ‘جنگل’ تهیه کرده‎اند، که به گفته آنها برای اخد پناهندگی در بریتانیا واجد شرایط هستند.