Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های تهران، مشکل اصول‌گرایان و حمله به هاشمی

روزنامه‌های امروز صبح تهران، یکشنبه ،چهاردهم شهریور، در مقالاتی از سردرگمی جناح اصولگرا در انتخاب رقیبی برای حسن روحانی در انتخابات آینده نوشته‌اند.
روزنامه‌های امروز صبح تهران، یکشنبه ،چهاردهم شهریور، در مقالاتی از سردرگمی جناح اصولگرا در انتخاب رقیبی برای حسن روحانی در انتخابات آینده نوشته‌اند.