Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

قهرمانی باشگاه‌های آسیا؛ شکست تیم والیبال زنان ایران از تایلند

تیم ملی والیبال زنان ایران که در قالب تیم بانک سرمایه در بازی‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا حضور دارد٬ دومین بازی خود را به تایلند٬ قهرمان دور قبل٬ واگذار کرد.
تیم ملی والیبال زنان ایران که در قالب تیم بانک سرمایه در بازی‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا حضور دارد٬ دومین بازی خود را به تایلند٬ قهرمان دور قبل٬ واگذار کرد.