Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘زمین پس از برخورد یک سیاره دیگر صاحب کربن شد’

یک نظریه نجومی می گوید که بیشتر کربن موجود در زمین، که عنصر اصلی تشکیل حیات است، می تواند در اثر برخورد ۴.۴ میلیارد سال قبل یک سیاره دیگر به زمین آمده باشد.
یک نظریه نجومی می گوید که بیشتر کربن موجود در زمین، که عنصر اصلی تشکیل حیات است، می تواند در اثر برخورد ۴.۴ میلیارد سال قبل یک سیاره دیگر به زمین آمده باشد.