Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اظهار نگرانی یونیسف در مورد سلامت باقر نمازی در زندان اوین

یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد در مورد سلامت باقر نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی که در زندان اوین تهران در بازداشت به سر می‌برد به شدت اظهار نگرانی کرده است. آقای نمازی ۸۰ ساله از کارکنان پیشین یونیسف بوده است.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد در مورد سلامت باقر نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی که در زندان اوین تهران در بازداشت به سر می‌برد به شدت اظهار نگرانی کرده است. آقای نمازی ۸۰ ساله از کارکنان پیشین یونیسف بوده است.