Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

فرهنگ شریف، نوازنده صاحب سبک ایرانی درگذشت

فرهنگ شریف، نوازنده تار صاحب سبک ایرانی پس از دوره‌ طولانی بیماری در تهران درگذشت. آقای شریف که هنگام درگذشت ۸۵ سال داشت بارها در ماه‌های گذشته در بیمارستان بستری شده بود.
فرهنگ شریف، نوازنده تار صاحب سبک ایرانی پس از دوره‌ طولانی بیماری در تهران درگذشت. آقای شریف که هنگام درگذشت ۸۵ سال داشت بارها در ماه‌های گذشته در بیمارستان بستری شده بود.