Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اولین روز پارالمپیک ریو

در اولین روز بازی های پارالمپیک ریو، رقابت‌ها در رشته‌های مختلف آغاز شد.
در اولین روز بازی های پارالمپیک ریو، رقابت‌ها در رشته‌های مختلف آغاز شد.