Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اولین ملاقات نخست‌وزیر بریتانیا با رییس شورای اروپا برای بحث درباره برگزیت

ترزا می امروز، پنجشنبه ۸ سپتامبر، برای اولین بار از زمانی که به مقام نخست‌وزیری بریتانیا رسید با دونالد توسک، رئیس شورای اروپا درباره برنامه خروج بریتانیا از این اتحادیه دیدار و گفتگو کرد.
ترزا می امروز، پنجشنبه ۸ سپتامبر، برای اولین بار از زمانی که به مقام نخست‌وزیری بریتانیا رسید با دونالد توسک، رئیس شورای اروپا درباره برنامه خروج بریتانیا از این اتحادیه دیدار و گفتگو کرد.