Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پیش‌بینی شما از عملکرد ایران در پارالمپیک ۲۰۱۶

پیش‌بینی شما از عملکرد کاروان ایران در پارالمپیک چیست؟ فکر می‌کنید ورزشکاران ایرانی در چه رشته‌هایی بیشتر شانس مدال دارند؟ نظر شما درباره نام گذاری کاروان پارالمپیک به نام شهدای منا و پوشیدن لباس حج توسط پرچمدار ایران چیست؟
پیش‌بینی شما از عملکرد کاروان ایران در پارالمپیک چیست؟ فکر می‌کنید ورزشکاران ایرانی در چه رشته‌هایی بیشتر شانس مدال دارند؟ نظر شما درباره نام گذاری کاروان پارالمپیک به نام شهدای منا و پوشیدن لباس حج توسط پرچمدار ایران چیست؟