Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آتش‌بس هفت روزه سوریه؛ مگر عید قربان به یاری بیاید

چند ساعت بیشتر از اعلامش نگذشته اما از همین حالا تحرکات روى زمین حکایت از این دارد که طرح آتش بسى که دیشب سرگى لاوروف وزیر خارجه روسیه و همتاى آمریکایى‌اش جان کری اعلام کردند، احتمالا با همان سرنوشت طرح‌هاى قبلى روبرو شود.
چند ساعت بیشتر از اعلامش نگذشته اما از همین حالا تحرکات روى زمین حکایت از این دارد که طرح آتش بسى که دیشب سرگى لاوروف وزیر خارجه روسیه و همتاى آمریکایى‌اش جان کری اعلام کردند، احتمالا با همان سرنوشت طرح‌هاى قبلى روبرو شود.