Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مقام‌های ایرانی بر برخورد با ‘لباس‌های غیرمتعارف’ در بازار تاکید کردند

مقام‌های ایرانی بار دیگر بر برخورد با آنچه لباس غیرمتعارف می‌خوانند تاکید کرده و گفته‌اند چنین لباس‌هایی از بازار جمع خواهند شد. پلیس تهران گفته است به ۲۰۰۰ واحد صنفی تذکر داده و در چندین مورد آنها را پلمب کرده است.
مقام‌های ایرانی بار دیگر بر برخورد با آنچه لباس غیرمتعارف می‌خوانند تاکید کرده و گفته‌اند چنین لباس‌هایی از بازار جمع خواهند شد. پلیس تهران گفته است به ۲۰۰۰ واحد صنفی تذکر داده و در چندین مورد آنها را پلمب کرده است.