Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های صبح تهران: اعتماد مجدد به روس‌ها!

تصویر مراسم کلنگ‌زنی و آغاز احداث دو واحد جدید نیروگاه اتمی بوشهر و گزارش خبری آن امروز یک‌شنبه ۲۱ شهریور، وجه مشترک اغلب روزنامه‌های ایران است؛ هرچند موافقان و مخالفان برداشت متفاوتی از آن به چاپ رسانده‌اند.
تصویر مراسم کلنگ‌زنی و آغاز احداث دو واحد جدید نیروگاه اتمی بوشهر و گزارش خبری آن امروز یک‌شنبه ۲۱ شهریور، وجه مشترک اغلب روزنامه‌های ایران است؛ هرچند موافقان و مخالفان برداشت متفاوتی از آن به چاپ رسانده‌اند.