Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تکذیب فتوای منتسب به آیت الله خامنه ای در مورد جایگزینی سفر حج

همزمان با عید قربان، دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره بیانیه ای صادر کرده و خبر بعضی از رسانه های عربی در مورد فتوای اخیر آیت الله علی خامنه ای را رد کرده است.
همزمان با عید قربان، دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره بیانیه ای صادر کرده و خبر بعضی از رسانه های عربی در مورد فتوای اخیر آیت الله علی خامنه ای را رد کرده است.