Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

داستان یک عکس؛ در حلب چه می‌گذرد

این مطلب روایتی از زندگی یک عکاس سوری است و عکس‌هایی که در رسانه‌ها زیاد دیده‌اید. یک روز او برای کار خارج شد٬ در بمباران به پناهگاه رفت و وقتی بیرون آمد بدن نیمه جان یک نوزاد نه ماهه در آغوشش بود.
این مطلب روایتی از زندگی یک عکاس سوری است و عکس‌هایی که در رسانه‌ها زیاد دیده‌اید. یک روز او برای کار خارج شد٬ در بمباران به پناهگاه رفت و وقتی بیرون آمد بدن نیمه جان یک نوزاد نه ماهه در آغوشش بود.