Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پنتاگون کشته شدن سخنگوی داعش را ‘تایید کرد’

وزارت دفاع آمریکا کشته شدن ابو محمد عدنانی، از رهبران ارشد گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) را تایید کرده است.
وزارت دفاع آمریکا کشته شدن ابو محمد عدنانی، از رهبران ارشد گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) را تایید کرده است.