Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا آتش‌بس در سوریه دوام خواهد آورد؟

گزارش‌ها حاکی از برقراری آرامش نسبی در جبهه‌های مختلف جنگ داخلی در سوریه است. گزارشی از مهرنوش پورضیایی و گفتگو با آرش آرامش.
گزارش‌ها حاکی از برقراری آرامش نسبی در جبهه‌های مختلف جنگ داخلی در سوریه است. گزارشی از مهرنوش پورضیایی و گفتگو با آرش آرامش.