Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

برقراری مقررات منع آمد و شد در کشمیر

دو تظاهرکننده در درگیری با نیروهای امنیتی در کشمیر تحت کنترل هند کشته شده‌اند. در این درگیری شمار زیادی هم زخمی شده‌اند. مقررات منع آمد و شد در دره کشمیر برقرار شده و فروشگاه‌ها، بازارها و اماکن تجاری تعطیل شده‌اند.
دو تظاهرکننده در درگیری با نیروهای امنیتی در کشمیر تحت کنترل هند کشته شده‌اند. در این درگیری شمار زیادی هم زخمی شده‌اند. مقررات منع آمد و شد در دره کشمیر برقرار شده و فروشگاه‌ها، بازارها و اماکن تجاری تعطیل شده‌اند.