Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شیمون پرز و چرخش‌های سیاسی در زمان‌های حساس

چرخش‌های سیاسی این سیاستمدار کهنه‌کار در لحظه‌های حساس عاملی بوده که او بیش از دو دهه یا به عنوان نخست وزیر و یا به عنوان یکی از بازوان اصلی نخست‌وزیر در صدر قدرت جای داشته باشد و همین طور در پایان زندگی سیاسی‌اش هفت سال بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند.
چرخش‌های سیاسی این سیاستمدار کهنه‌کار در لحظه‌های حساس عاملی بوده که او بیش از دو دهه یا به عنوان نخست وزیر و یا به عنوان یکی از بازوان اصلی نخست‌وزیر در صدر قدرت جای داشته باشد و همین طور در پایان زندگی سیاسی‌اش هفت سال بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند.