Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های تهران: ‘مرتضوی موضوع زهرا کاظمی را هم روشن کند’

روزنامه‌های پایتخت در روز پنجشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٥، موضوعات متنوعی را منتشر کرده‌اند که در راس آن روزنامه‌های اصولگرا و تندرو همچنان در موضوع FATF، خط حمله به دولت را دنبال کرده‌اند.
روزنامه‌های پایتخت در روز پنجشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٥، موضوعات متنوعی را منتشر کرده‌اند که در راس آن روزنامه‌های اصولگرا و تندرو همچنان در موضوع FATF، خط حمله به دولت را دنبال کرده‌اند.