Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شهرت، ثروت، ترس: چرا ستاره‌ها اضطراب دارند؟

در هفته‌های گذشته چند خواننده سرشناس اذعان کرده‌اند مشکل اضطراب دارند. آیا این هم از آن مواردی است که باید بیشتر و راحت‌تر در موردش صحبت کرد؟ مهم‌تر اینکه چه کار می‌شود کرد که مشکل اضطراب حل شود؟
در هفته‌های گذشته چند خواننده سرشناس اذعان کرده‌اند مشکل اضطراب دارند. آیا این هم از آن مواردی است که باید بیشتر و راحت‌تر در موردش صحبت کرد؟ مهم‌تر اینکه چه کار می‌شود کرد که مشکل اضطراب حل شود؟