Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘میانجیگری’ قطر بین ایران و عربستان نتیجه می‌دهد؟

پس از گفتگوی تلفنی رئیس‌جمهور ایران و امیر قطر (۱۲ سپتامبر/۲۲ شهریور)، برخی رسانه‌ها مدعی شدند که قطری‌ها می‌خواهند میانجی شوند و جنگ لفظی ایران و عربستان سعودی را تمام کنند.
پس از گفتگوی تلفنی رئیس‌جمهور ایران و امیر قطر (۱۲ سپتامبر/۲۲ شهریور)، برخی رسانه‌ها مدعی شدند که قطری‌ها می‌خواهند میانجی شوند و جنگ لفظی ایران و عربستان سعودی را تمام کنند.