Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تیم فوتبال پنج نفره ایران با شکست آرژانتین فینالیست شد

تیم فوتبال پنج نفره ایران موفق شد با شکست تیم آرژانتین به فینال پارالمپیک راه پیدا کند. بدین ترتیب هر دو تیم فوتبال ایران (پنج نفره و هفت نفره) در این مسابقات فینالیست شدند. ایران روز یکشنبه برای مدال طلا باید برابر برزیل، میزبان مسابقات قرار گیرد.
تیم فوتبال پنج نفره ایران موفق شد با شکست تیم آرژانتین به فینال پارالمپیک راه پیدا کند. بدین ترتیب هر دو تیم فوتبال ایران (پنج نفره و هفت نفره) در این مسابقات فینالیست شدند. ایران روز یکشنبه برای مدال طلا باید برابر برزیل، میزبان مسابقات قرار گیرد.