Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ستاره تلویزیونی برزیل ‘در برابر چشم علاقمندانش’ غرق شد

یکی از محبوب‌ترین بازیگران تلویزیونی برزیل در حالی که بعد از اتمام فیلم‌برداری برای تفریح در حال شنا کردن بود، در رودخانه غرق شد. مردمی که کنار رود بودند ابتدا تصور کردند دومینگوئز مونتاگنر هنوز در حال ایفای نقش است.
یکی از محبوب‌ترین بازیگران تلویزیونی برزیل در حالی که بعد از اتمام فیلم‌برداری برای تفریح در حال شنا کردن بود، در رودخانه غرق شد. مردمی که کنار رود بودند ابتدا تصور کردند دومینگوئز مونتاگنر هنوز در حال ایفای نقش است.