Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نوژین؛ دختر معلول سوری که می‌خواهد فضانورد شود

اینکه یک دختر نوجوان معلول بتواند از جنگ در سوریه فرار کند و خود را به اروپا برساند، خودش هنر بزرگی است. اما نوژین حالا رؤیاهای بزرگتری در سر دارد.
اینکه یک دختر نوجوان معلول بتواند از جنگ در سوریه فرار کند و خود را به اروپا برساند، خودش هنر بزرگی است. اما نوژین حالا رؤیاهای بزرگتری در سر دارد.