Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نیروهای ویژه آمریکا با ترکیه در سوریه همکاری می‌کنند

برای اولین بار شماری از نیروهای ویژه ارتش آمریکا با نیروهای ترکیه و گروه‌های مسلح تحت حمایت ترکیه همراه شده‌اند تا در عملیاتی علیه گروه موسوم به دولت اسلامی وارد عمل شوند.
برای اولین بار شماری از نیروهای ویژه ارتش آمریکا با نیروهای ترکیه و گروه‌های مسلح تحت حمایت ترکیه همراه شده‌اند تا در عملیاتی علیه گروه موسوم به دولت اسلامی وارد عمل شوند.