Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا با اتانازی یا مرگ خودخواسته افراد مبتلا به بیماری لاعلاج موافقید؟

نظر شما درباره امکان مرگ خودخواسته برای کودکان مبتلا به بیماری‌های لاعلاج چیست؟ آیا کودکان می‌توانند تصمیمی با این ابعاد برای زندگی خود بگیرند؟ چه کسی برای این تصمیم صلاحیت دارد؟ اتانازی چه تاثیری بر زندگی و قدرت تحمل بیماران لاعلاج دارد؟
نظر شما درباره امکان مرگ خودخواسته برای کودکان مبتلا به بیماری‌های لاعلاج چیست؟ آیا کودکان می‌توانند تصمیمی با این ابعاد برای زندگی خود بگیرند؟ چه کسی برای این تصمیم صلاحیت دارد؟ اتانازی چه تاثیری بر زندگی و قدرت تحمل بیماران لاعلاج دارد؟