Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

توافق روسیه و آمریکا چه سود و زیانی برای اسد دارد؟

توافق روسیه و آمریکا بر سر مسائل سوریه از دو عنصر تشکیل شده. عنصر اول برقراری آتش‌بس میان حکومت سوریه و گروه‌های مخالف در شهرهایی چون حلب است. عنصر دوم عملیات نظامی مشترک روسیه و آمریکا علیه بعضی از گروه‌های حاضر در سوریه است.
توافق روسیه و آمریکا بر سر مسائل سوریه از دو عنصر تشکیل شده. عنصر اول برقراری آتش‌بس میان حکومت سوریه و گروه‌های مخالف در شهرهایی چون حلب است. عنصر دوم عملیات نظامی مشترک روسیه و آمریکا علیه بعضی از گروه‌های حاضر در سوریه است.