Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جشن مردگان در کامبوج

امروز در کامبوج جشن مرده هاست. در این جشن، کسانی که عزیزی را از دست داده اند، با آوردن غذا و نوشیدنی برای مردگان، به باور خود، روح آنا را از شر دور می کنند.
امروز در کامبوج جشن مرده هاست. در این جشن، کسانی که عزیزی را از دست داده اند، با آوردن غذا و نوشیدنی برای مردگان، به باور خود، روح آنا را از شر دور می کنند.