Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حسن روحانی ریاست جنبش عدم تعهد را به ونزوئلا تحویل می‌دهد

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران جنبش عدم تعهد به ونزوئلا سفر کرده است. ایران در این نشست ریاست دوره‌ای این جنبش را به ونزوئلا تحویل خواهد داد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران جنبش عدم تعهد به ونزوئلا سفر کرده است. ایران در این نشست ریاست دوره‌ای این جنبش را به ونزوئلا تحویل خواهد داد.