Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های تهران، انتقاد از توافق آمریکا و روسیه، شهرآورد سرد

روزنامه های اول هفته تهران در صفحات اول خود آغاز سفر رییس جمهور روحانی به آمریکا، گفته های رییس سازمان انرژی اتمی بعد از ملاقات با مقام دوم دولت بریتانیا، پیروزی ورزشکاران ایرانی در پارالمپیک را منعکس کرده و در عین حال از شهرآورد سرد سرخابی نوشته‌اند.
روزنامه های اول هفته تهران در صفحات اول خود آغاز سفر رییس جمهور روحانی به آمریکا، گفته های رییس سازمان انرژی اتمی بعد از ملاقات با مقام دوم دولت بریتانیا، پیروزی ورزشکاران ایرانی در پارالمپیک را منعکس کرده و در عین حال از شهرآورد سرد سرخابی نوشته‌اند.