Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

صالحی از تلاش بریتانیایی ها برای رفع موانع همکاری های بانکی با ایران خبر داد

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که برای شرکت در نشست انجمن جهانی هسته‌ای به لندن سفر کرده بود دیدار با فیلیپ هاموند وزیر دارایی بریتانیا را مفید ارزیابی کرده و از قول او گفته است که بریتانیا برای رفع موانع همکاری بانکی با ایران در تلاش است.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که برای شرکت در نشست انجمن جهانی هسته‌ای به لندن سفر کرده بود دیدار با فیلیپ هاموند وزیر دارایی بریتانیا را مفید ارزیابی کرده و از قول او گفته است که بریتانیا برای رفع موانع همکاری بانکی با ایران در تلاش است.