Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘فروشنده’ فرهادی نماینده سینمای ایران در اسکار شد

فیلم ‘فروشنده’ به کارگردانی اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران برای اسکار ۲۰۱۷ انتخاب شد. ‘فروشنده’ که هفتمین فیلم اصغر فرهادی است، در فستیوال کن موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد شد.
فیلم ‘فروشنده’ به کارگردانی اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران برای اسکار ۲۰۱۷ انتخاب شد. ‘فروشنده’ که هفتمین فیلم اصغر فرهادی است، در فستیوال کن موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد شد.