Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مرگ دلخراش دوچرخه‌سوار ایرانی در پارالمپیک ریو

بهمن گلبار‌نژاد، دوچرخه سوار ایرانی هنگام مسابقه در مسابقات پارالمپیک ریو دچار سانحه شده و بر اثر جراحات درگذشته است. کمیته برگزاری پارالمپیک علت مرگ ورزشکار ایران را ایست قلبی گزارش کرده که در پی زمین خوردن در شیب جاده و شکستگی گردن روی داده است.
بهمن گلبار‌نژاد، دوچرخه سوار ایرانی هنگام مسابقه در مسابقات پارالمپیک ریو دچار سانحه شده و بر اثر جراحات درگذشته است. کمیته برگزاری پارالمپیک علت مرگ ورزشکار ایران را ایست قلبی گزارش کرده که در پی زمین خوردن در شیب جاده و شکستگی گردن روی داده است.