Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چهار کشور اروپای مرکزی آماده ‘وتو کردن’ توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند

نخست وزیر اسلواکی روبرت فیکو گفت کشورش به اتفاق مجارستان، لهستان و جمهوری چک، آماده‌اند تا در صورتی که منافعشان در توافقنامه اتحادیه اروپا با لندن برای خروج بریتانیا از این اتحادیه در نظر گرفته نشود، توافقنامه را “وتو” کنند.
نخست وزیر اسلواکی روبرت فیکو گفت کشورش به اتفاق مجارستان، لهستان و جمهوری چک، آماده‌اند تا در صورتی که منافعشان در توافقنامه اتحادیه اروپا با لندن برای خروج بریتانیا از این اتحادیه در نظر گرفته نشود، توافقنامه را “وتو” کنند.