Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دادگاه جدید پزشک تیم المپیک آمریکا: پدر سه دختر قربانی به لری نصار حمله‌ کرد

پدر سه دختر که همگی قربانی آزارجنسی به دست لری نصار بودند در جلسه دادگاه به سوی او حمله‌ور شد اماسه مامور انتظامات او را متوقف کردند.
پدر سه دختر که همگی قربانی آزارجنسی به دست لری نصار بودند در جلسه دادگاه به سوی او حمله‌ور شد اماسه مامور انتظامات او را متوقف کردند.